top of page
lineas.png

Serveis

Auditories a CAI

Calidad Medioambiental Ibérica S.A disposa d'un equip tècnic especialitzat a l'efectuar auditories de la Qualitat Mediambiental Interna, de el qual l'objectiu principal és determinar el nivell de contaminació microbiològica, estimar la concentració de contaminants químics, mesurar els contaminants físics existents a l'interior dels edificis, i aportar quan sigui necessari, mesures correctores per l'eliminació dels possibles problemes observats en virtut dels resultats obtinguts.


En l'actualitat aquells ambients que no disposin de ventilació natural i que estiguin tancats (per obtenir un major rendiment de l'aire condicionat), arriben a ser zones d'exposició a contaminants. Entre ells es troben oficines, edificis públics, escoles, hospitals, transports, etc...


Per això és important tenir un seguiment i control ja que els símptomes que es relacionen amb una deficient qualitat de l'aire a l'interior d'un edifici són: mal de cap, marejos, nàusees, irritació de mucoses, etc...

bottom of page