top of page
lineas.png

Serveis

Estudis per millorar sistemes de climatització

L'estudi i anàlisi de les instal·lacions es realitza conjuntament amb els nostres clients, permeten d’aquesta forma, introduir les modificacions necessàries per obtenir una millor qualitat de l'Aire Interior, adaptant-nos a les normatives R.I.T.E. i donant prioritat a les posibles millores en els sistemes de filtrat i la seua eficiència i sistemes de purificació sempre i quan aquests últims siguin necessaris, sempre tenint en compte les possibilitats estructurals dels nostres clients.

 

Per aquests projectes, Calidad Medioambiental Ibèrica S.A, col·labora estretament amb l’empresa Vamunt Proyectos y Soluciones Tecnicas S.L (www.vamunt.com) empresa especialista en la gestió, el diseny, montatge i postes en funcionament de qualsevol instal·lació energètica.

 

Dita col·laboració també permet a Calidad Medioambiental Ibèrica S.A, oferir als seus clients, la elaboració d’auditories energètiques i la realització d’estudis específics, tenint una gran capacitat d’estudiar el funcionament general de la instal·lació, optimitzant el conjunt de la mateixa i no només centrantse únicament en el canvi d’equips per altres de major eficiència. Un cop finalitzat els estudis, aquest sempre es concreta amb un informe detallat amb un mides concretes, anàl·lisis de la inversió a realitzar i el seu pla d’amortització adjunt.

unnamed.jpg

Vamunt Proyectos y Soluciones Tecnicas S.L, disposa de personal cualificat amb el curs Certified Measurement and Verification Professional.

bottom of page