top of page
lineas.png

Serveis

Higienització Sistemes Climatització: Neteja i desinfecció de conductes

Els Conductes d'aire condicionat són els responsables de transportar l'aire des de la Unitat climatitzadora fins als diferents ambients pel que estan directament en contacte amb l'aire que respirem. En aquests elements, a l'estar en la seva major part amagats en el fals sostre i no tenir accés a ells, van proliferant els microorganismes a causa de l'acumulació de restes d'obra, brutícia i humitat provocant en els usuaris una sèrie de molèsties, irritacions en pell i mucoses, malestar en general, síndrome de l'edifici malalt, etc.


Avui dia, la Neteja interior de Conductes d'aire condicionat està legislada (Codi tècnic d'Edificació; R.D. 27/2007: Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques, Norma UNE 100012/2005 i Norma UNE 171.330).


La neteja de conductes d'aire condicionat consta d'una sèrie de passos:

 

1. Instal·lació de registres per poder accedir a l'interior dels mateixos.

2. Segons el material, disseny i diàmetres de conducte, aplicarem diferents metodologies de treball:

  • Aspiració.

  • Sistemes d'aire a pressió.

  • Mètodes humits.

  • Neteja manual.

  • Combinació de diferents sistemes.

 

3. En cas que els conductes siguin de fibra de vidre, posterior a la neteja s'aplicarà un revestiment interior.


4. Finalment, es realitzarà la Desinfecció.

bottom of page