top of page
lineas.png

Serveis

Neutralització d'olors

La contaminació per olors està causada per l'emissió a l'atmosfera de compostos constituïts per centres de gran densitat d'electrons, com ara:

​​

  • Compostos orgànics volàtils (dissolvents)

  • Compostos nitrogenats (amines, ...)

  • Compostos de sofre (àcid sulfhídric, ...)

  • Altres

 

Aquests compostos emesos a concentracions baixes, provoquen molèsties a les rodalies del focus d'emissió d'aquestes substàncies.

El tractament de l'espai o àrees productores d'olors, s'efectua mitjançant una instal·lació especialment dissenyada per a cada cas, estant equipada amb els elements necessaris per regular la intervenció dels mateixos de forma temporitzada o contínua, així com automàtica o manual.


Cada cas o instal·lació serà estudiada per un tècnic especialista per trobar la solució més eficaç i econòmica.

bottom of page