top of page
lineas.png

Política de qualitat

Calidad Medioambiental Ibérica, S.A és una empresa on els seus principals activitats són l'anàlisi i control de la Qualitat Mediambiental Interna dels edificis, la validació de les sales d'ambient controlat de centres sanitaris, validació de sales blanques, qualificació de cabines de bioseguretat, tractaments d'aigües, higienització dels sistemes de climatització i biodescontaminaciones (desinfeccions ambientals).

Disposem d'un equip tècnic especialitzat i format per realitzar la seva activitat, alhora que comptem amb una xarxa de col·laboradors estrets que ajuden a donar un suport professional i directe als seus clients.

L'objectiu principal de Calidad Medioambiental Ibérica, S.A és assessorar als seus clients identificant els possibles riscos i aportant, quan sigui necessari, mesures correctores per a l'eliminació dels possibles problemes.

Des de la Direcció de Calidad Medioambiental Ibérica, S.A, s'impulsa la Política de qualitat de l'empresa que es basa en:

 

  • El coneixement aplicació i participació de la Reglamentació aplicable a les nostres activitats.

  • Aplicar la millora contínua en els serveis oferts als nostres clients.

  • Tenir en compte i complir amb els requisits de tots els grups d'interès que estan afectats per les nostres activitats.

Barcelona, 30 de setembre de 2020

Aleix Sardà Calor

Adjunt de Direcció

bottom of page