top of page
lineas.png

Serveis

Validació de cabines de bioseguretat

Cal disposar, per a cada Cabina de seguretat Biològica, d'una fitxa de manteniment i control situada en un lloc visible, en la qual es reflectiran les modificacions realitzades i la seva periodicitat i les operacions de manteniment.


A la fitxa han de constar els següents paràmetres:

 

  • Model i referència.

  • Data de control.

  • Hores de funcionament.

  • Pressió de treball en mm. de c.d.a.

  • Velocitat d'aire en m / s.

  • Test D.O.P.

  • Data de substitució de filtre HEPA.

  • Data de substitució del prefiltre.

  • Data de la propera revisió aconsellada.

No és aconsellable traslladar les cabines un cop instal·lades i verificades, ja que això podria provocar fissures en la continuïtat del segell estanc del filtre i provocar fuites d'aire no tractat.

bottom of page