Serveis

Validació de sales ambient controlat en centres sanitaris

La validació de sales d'ambient controlat per als centres sanitaris és de vital importància per al correcte funcionament d'aquestes i el compliment legal de la normativa vigent.

La validació consisteix en l'estudi i valoració per personal qualificat d'una sèrie de paràmetres definits en la norma UNE 171340:2020.


Els paràmetres a valorar són:

  • Estructura de quiròfan.

  • Sistema de climatització.

  • Classificació de quiròfans o sales en funció de el recompte de partícules

  • Verificació de l'estanquitat dels filtres

  • Càlcul de les renovacions / hora

  • Sobrepressions

  • Paràmetres de confort

  • Test d'el sentit de l'Flux de l'Aire

  • Microbiologia Ambiental

 

En funció dels resultats es podrà determinar si a l'interior de la sala d'operacions hi ha una correcta classificació per a realitzar les activitats corresponents.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.