top of page
lineas.png

Serveis

Validació de sales ambient controlat en centres sanitaris

La validació de sales d'ambient controlat per als centres sanitaris és de vital importància per al correcte funcionament d'aquestes i el compliment legal de la normativa vigent.

La validació consisteix en l'estudi i valoració per personal qualificat d'una sèrie de paràmetres definits en la norma UNE 171340:2020.


Els paràmetres a valorar són:

  • Estructura de quiròfan.

  • Sistema de climatització.

  • Classificació de quiròfans o sales en funció de el recompte de partícules

  • Verificació de l'estanquitat dels filtres

  • Càlcul de les renovacions / hora

  • Sobrepressions

  • Paràmetres de confort

  • Test d'el sentit de l'Flux de l'Aire

  • Microbiologia Ambiental

 

En funció dels resultats es podrà determinar si a l'interior de la sala d'operacions hi ha una correcta classificació per a realitzar les activitats corresponents.

bottom of page